Vår värdegrund
5

Vår målsättning

Alla människor är unika och har ett eget värde. Vi vill att alla barn ska utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar och värdesätter andra människor för just de unika individer som de är. Vi vill i enlighet med förskolans läroplan att ”alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”.

Vår målsättning

Alla människor är unika och har ett eget värde. Vi vill att alla barn ska utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar och värdesätter andra människor för just de unika individer som de är. Vi vill i enlighet med förskolans läroplan att ”alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”.

5

Vår kultur

Hos oss är det viktigt att visa hänsyn och bry sig om andra människor. Rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter lyfts fram i det vardagliga arbetet i förskolan. Vi samtalar med barnen kring etiska värden och normer, samt synliggör dessa i verksamheten genom konkreta upplevelser och genom pedagogernas förhållningssätt som förebilder.

Vår kultur

Hos oss är det viktigt att visa hänsyn och bry sig om andra människor. Rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter lyfts fram i det vardagliga arbetet i förskolan. Vi samtalar med barnen kring etiska värden och normer, samt synliggör dessa i verksamheten genom konkreta upplevelser och genom pedagogernas förhållningssätt som förebilder.

5

Vår barnsyn

Vår barnsyn grundar sig i att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Den pedagogiska verksamheten är till stor del präglad av Reggio Emilia filosofin, som utgår ifrån en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inomboende drivkraft att utforska världen. Hos oss ska varje barns få möjlighet att visa sin person, utmana sin kreativitet och utveckla sina förmågor.

Vår barnsyn

Vår barnsyn grundar sig i att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Den pedagogiska verksamheten är till stor del präglad av Reggio Emilia filosofin, som utgår ifrån en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inomboende drivkraft att utforska världen. Hos oss ska varje barns få möjlighet att visa sin person, utmana sin kreativitet och utveckla sina förmågor.

5

Vårt bemötande

Hos Underbara bemöter vi alla likvärdigt, ödmjukt och med glädje. Vi utvecklar ständigt vårt förhållningsätt till att vara mer normkritiskt och inkluderande. Hos oss är alla välkomna att ställa frågor samt framföra synpunkter på förskolan, genom dialog förstår vi varandra bättre. Våra pedagoger är proffsiga och personliga, men aldrig privata. Det finns en tydlig gräns mellan det privata och yrkesrollen som pedagog, något annat vore att inte ta arbetet på allvar; det viktigaste för oss är mötet med barnet.

Vårt bemötande

Hos Underbara bemöter vi alla likvärdigt, ödmjukt och med glädje. Vi utvecklar ständigt vårt förhållningsätt till att vara mer normkritiskt och inkluderande. Hos oss är alla välkomna att ställa frågor samt framföra synpunkter på förskolan, genom dialog förstår vi varandra bättre. Våra pedagoger är proffsiga och personliga, men aldrig privata. Det finns en tydlig gräns mellan det privata och yrkesrollen som pedagog, något annat vore att inte ta arbetet på allvar; det viktigaste för oss är mötet med barnet.