Våra förskolor

Förskolan Tellus

Förskolan Tellus ligger i Söderberga, på gränsen mellan Beckomberga och Råcksta. Med sina 16 barn och 3 pedagoger erbjuds en trygg och personlig verksamhet för såväl barn som vårdnadshavare. Vi arbetar aktivt med att implementera Reggio Emilia filosofin i det dagliga arbetet och utgår alltid från barnets bästa. När vi inte är på gården besöker vi ofta skogar, parker och bibliotek i vårt närområde. I förskolans olika rum möts barnet av tydliga stationer som exempelvis vårt IKT-rum, där vi tillsammans utforskar olika digitala verktyg: lärplattor, Bee-bots, QR-koder, projektorer, digitala mikroskop och andra spännande verktyg. I vårt reflektionsrum diskuterar och reflekterar barn och pedagoger över dem projekt som pågår, har varit och som komma skall; för oss är det viktigt att barnet ges möjlighet till att påverka sin tid på förskolan.

Tellus ligger på Söderberga Allé 1. Är du intresserad av att söka till vår förskola och vill komma på visning är du välkommen att anmäla dig med ditt telefonnummer till: tellus@underbara.se

Förskolan Raketen

På förskolan Raketen organiseras barnen under dagen i mindre grupper för att arbeta med olika projekt kopplade till läroplanen. Ett projekt kan pågå under en dag, en vecka eller en hel termin beroende på barnens intresse. För oss är inte slutprodukten som är viktig utan vägen dit.

Vi har ett tillåtande förhållningssätt och en inspirerande miljö som ger barnen utmaningar och skapar nyfikenhet. Barnen får uppleva med alla sina sinnen, känna sina känslor och få dem bekräftade genom att vi är närvarande och hjälper dem sätta ord på sina känslor. Vi synliggör verksamheten och barnens lärande genom pedagogisk dokumentation.

Raketen ligger på Björnsonsgatan 313 i Blackeberg och har en egen gård. Här arbetar sju pedagoger och vi tar emot upp till 40 barn som fördelas på tre avdelningar. Är du intresserad av att söka vår förskola och vill komma på visning är du välkommen att anmäla dig med ditt telefonnummer till: raketen@underbara.se

Förskolan Astronauterna

Astronauterna är troligtvis Sveriges minsta förskola! Med endast 14 barnplatser har vi möjlighet att erbjuda barn och vårdnadshavare en varmare och mer personlig verksamhet. Förskolan är belägget i ett bostadsområde med egen gård och närhet till både skog, 4H-gård, bibliotek samt parkmiljöer. Vi tror på det kompetenta barnet som vill söka sig ny kunskap och vågar utmana sig själv. Vi pedagoger ger möjligheter till utmaningar genom att vara medforskande i barnens lärprocesser och miljön utformas utifrån barnens intresse, som vi ser är den tredje pedagogen. Vi arbetar projektinriktat och barnens frågor och undersökande som stå i centrum. Att arbeta med olika projekt ger oss pedagoger möjlighet att fånga upp barnens intresse och gör det möjligt för barnen att påverka sitt lärande och sin utveckling i förskolan.

Astronauterna ligger på Multrågatan 34 i Råcksta, här arbetar tre pedagoger tillsammans med upp till 14 barn. Är du intresserad av att söka vår förskola och vill komma på visning är du välkommen att anmäla dig med ditt telefonnummer till: astronauterna@underbara.se