Vår pedagogik

Om Underbara Barn & Förskolor

Hos oss ska alla känna sig välkomna och trygga. Vår modell bygger på ett bra samarbete med vårdnadshavarna, det är tillsammans vi kan erbjuda ert barn den bästa förskoleverksamheten. Alla våra förskolor arbetar efter samma pedagogik, med små barngrupper där alla barn känner sig trygga, hörda och blir sedda. Vi satsar kontinuerligt på våra pedagoger, går utbildningar och bjuder in till aktiviteter utanför jobbet för att främja trivseln i arbetslagen. Vår rektor och ledningsgrupp är närvarande, känner verksamheterna och finns dagligen tillgängliga för såväl vårdnadshavare som pedagoger.

Om Underbara Barn & Förskolor

Hos oss ska alla känna sig välkomna och trygga. Vår modell bygger på ett bra samarbete med vårdnadshavarna, det är tillsammans vi kan erbjuda ert barn den bästa förskoleverksamheten. Alla våra förskolor arbetar efter samma pedagogik, med små barngrupper där alla barn känner sig trygga, hörda och blir sedda. Vi satsar kontinuerligt på våra pedagoger, går utbildningar och bjuder in till aktiviteter utanför jobbet för att främja trivseln i arbetslagen. Vår rektor och ledningsgrupp är närvarande, känner verksamheterna och finns dagligen tillgängliga för såväl vårdnadshavare som pedagoger.

Reggio Emilia Filosofin

För oss är Reggio Emilia filosofin ett förhållningssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, empati och samarbete. Pedagogiken förnyas och utvecklas i takt med barnets behov och har hens intresse som utgångspunkt. Våra pedagoger är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen samt ser det kompetenta barnet som vill och kan. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt vill vi skapa förutsättningar för barnet i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Reggio Emilia Filosofin

För oss är Reggio Emilia filosofin ett förhållningssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, empati och samarbete. Pedagogiken förnyas och utvecklas i takt med barnets behov och har hens intresse som utgångspunkt. Våra pedagoger är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen samt ser det kompetenta barnet som vill och kan. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt vill vi skapa förutsättningar för barnet i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Barninflytande

Vi vill att barnen ska vara delaktiga samt ha inflytande över verksamheten och pedagogernas arbetsgång. Detta uppnås genom att barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är viktigt att barnet känner att den kan påverka sin egen situation för att kunna ta ansvar för sina egna handlingar, förskolans miljö och omgivningen. Nyckeln till en levande verksamhet, som år efter år lyckas ta vara på barnens nyfikenhet och vilja till att lära sig, är dialogen mellan alla parter i förskolan: barnet, föräldern och pedagogen.

Barninflytande

Vi vill att barnen ska vara delaktiga samt ha inflytande över verksamheten och pedagogernas arbetsgång. Detta uppnås genom att barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är viktigt att barnet känner att den kan påverka sin egen situation för att kunna ta ansvar för sina egna handlingar, förskolans miljö och omgivningen. Nyckeln till en levande verksamhet, som år efter år lyckas ta vara på barnens nyfikenhet och vilja till att lära sig, är dialogen mellan alla parter i förskolan: barnet, föräldern och pedagogen.

Inskolning

Vi tillämpar tredagars föräldraaktiv inskolning. Det innebär att barn och vårdnadshavare deltar i förskolans aktiviteter under tre dagar mellan klockan 9-14. Då får barn, vårdnadshavare och pedagoger lära känna varandra samtidigt som vårdnadshavarna får en god insyn i hur barnets dag i förskolan kommer att se ut. Sedan lämnas barnet i förskolan för att fortsätta sin inskolning utan vårdnadshavaren. Mer information om hur inskolningen går till får ni i samband med att ni börjar hos oss, har ni frågor redan nu går det bra att vända sig till vår rektor.

Inskolning

Vi tillämpar tredagars föräldraaktiv inskolning. Det innebär att barn och vårdnadshavare deltar i förskolans aktiviteter under tre dagar mellan klockan 9-14. Då får barn, vårdnadshavare och pedagoger lära känna varandra samtidigt som vårdnadshavarna får en god insyn i hur barnets dag i förskolan kommer att se ut. Sedan lämnas barnet i förskolan för att fortsätta sin inskolning utan vårdnadshavaren. Mer information om hur inskolningen går till får ni i samband med att ni börjar hos oss, har ni frågor redan nu går det bra att vända sig till vår rektor.